Blog

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır? Boşanma dilekçesi yazılırken nelere dikkat etmeliyiz? Boşanma oranının gittikçe arttığı günümüzde bu sorularla sıkça karşılaşmaktayız. Evlilik birliğinin sona ermesini isteyen kişiler Aile Hukukuna özgü “Boşanma” kurumuna başvururken bunu usulüne göre doğru bir şekilde yapmalıdırlar. Bunun için de dilekçelerini önem ve dikkatle hazırlamaları gerekir. Peki boşanma dilekçesini özenle hazırlamanın faydası nedir? Aslında blog yazımızın konusunun boşanma dilekçesinin nasıl yazılacağı sorusu olmasının sebebi de boşanma arifesinde olan her çiftin beyanlarını sunduğu dilekçelerin önemli olduğunu bilmeleridir. Neden mi? Çünkü boşanmak isteyen çiftler velayet, nafaka, ziynet eşyası gibi önemli konuları atlamak istemez ve taleplerine kavuşmak isterler. Yani dava açacağınız esnada sunacağınız dilekçenin titizlikle hazırlanmış olması sizin hak kaybına uğramanıza engel olacaktır. Hak kaybına uğramamak için boşanma avukatına danışmanızda fayda bulunmaktadır.  Boşanma hukukunda anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki türlü boşanmanın mevcut olduğunu söyleyelim . Bu iki türde de izlenecek yol farklı olduğu için dilekçeler de farklı olacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına nazaran daha kısa sürede sonuçlanabilen davalardır. Tarafların çekişme konusu olabilecek her konuda tam olarak uzlaşmaları sonucu bunu “anlaşmalı boşanma protokolü” dediğimiz bir protokole geçirip imzalamaları ve bir dilekçe ile Aile Mahkemesinde açtıkları davadır anlaşmalı boşanma davası. Anlaşmalı boşanma protokolünde velayet, nafaka, tazminat ve mal rejimine değinilecektir. Protokol hazırlanıp taraflarca imzalandıktan sonra bir dilekçe hazırlanarak mahkemeye sunulacaktır. Hazırlanacak olan dilekçede taraflar hangi tarihte evlendiklerini, müşterek çocukları varsa buna ilişkin bilgiyi, boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını, anlaşmalı boşanma protokolü hazırladıklarını ve ekte sunduklarına da değinerek boşanma talep etmelidirler. Bu dilekçe iki nüsha şeklinde hazırlanıp imzalanmalı ve protokol ek yapılarak mahkemeye sunulmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi 

Boşanmak isteyen pek çok kişi anlaşmalı ve çekişmeli boşanma diye bir ayrımın farkında değildir. Aslında genel olarak merak ettikleri şey boşanma dilekçesi nasıl yazılır? sorusunun cevabıdır. Bu soru çekişmeli boşanmayı da kapsamaktadır. Çekişmeli boşanma “ben boşanmak istiyorum ama eşim boşanmayacağını söylüyor”, “boşanırsam eşim çocuğumu bir daha göremeyeceğimi söyledi”, “Evlendiğimde altınlarımın hepsini aldılar boşanırsam altınlarımı da alabilecek miyim?” işte bu şekilde taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istememesi ya da her iki tarafın boşanmak istemesine rağmen velayet, ziynet eşyası gibi bazı konularda anlaşamamaları durumunda açılacak olan boşanma davası çekişmeli boşanmadır. Boşanmak isteyen kişi uzman bir avukattan yardım alabileceği gibi kendisi de boşanma davasını açabilecektir. Uzman Boşanma Avukatı  müvekkilinin lehine olacak şekilde dava dilekçesini titizlikle hazırlayacaktır. Ancak uzman bir avukat yardımı almak istemeyen kişinin de dilekçesini titizlikle hazırlaması gerekir aksi halde müvekkil hak kaybına uğrayabilecektir.  

Boşanma dilekçesi hazırlamadan önce neleri talep edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunun yanında dilekçede yer alması gereken zorunlu unsurlara da dikkat etmeliyiz. Boşanma dilekçesi Aile Mahkemesine, Aile Mahkemesinin olmadığı yerde de Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazılacaktır. Dilekçede tarafların isimleri, TC ve adreslerine yer verilecektir. Taraflarının isimlerinin hemen altına talep konusu yazılır. Talep konusu tarafların boşanma davasında ne talep ettiklerine değinilir. Ardından açıklamalar kısmına gelinir. Burda da tarafların ne zaman evlendikleri, müşterek çocukları olup olmadığı, niçin boşanmak istedikleri, iddialarını ispatlayacak delilleri olup olmadığı, talep ettikleri hususlara ilişkin açıklamalara yer verilir. Daha sonra deliller bildirilir. Delil kısmında en önemli delil olan tanık hususuna yer verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bunun haricinde davacı eş darp edilmişse darp raporu gibi sair belgelere de  yer verilir. Son olarak sonuç ve istem kısmına yer verilerek dilekçe imzalanır. Boşanma dilekçesi zorunlu unsurları taşımalıdır. Taraflar dilekçelerinde boşanma talepleri olduğunu belirtmelidir. Boşanma dilekçesinde sadece boşanma mı talep edilir? Hayır tarafların nafaka, ziynet eşyası, velayet gibi talepleri varsa bunlara da yer verilir. Kanaatimizce Uzman bir Boşanma Avukatının desteğini alarak dilekçe hazırlamak daha faydalı olacaktır. Bu durumda uzman kişi müşterek çocuğunuz varsa velayet talebinde bulunabilir, siz ve müşterek çocuk için tedbir nafakası talep edebilir ve daha pek çok hususta sizlere yardımcı olabilecektir. 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Öncelikle belirtmeliyiz ki boşanma davaları uzmanlık gerektiren davalardır. Hak kaybının yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu davalardır. Genel bir dava dilekçesine güvenilmemelidir. Sonuçta bir davada zina sebebine dayanarak boşanma davası açılırken bir başka davada genel boşanma davasına dayanılabilir. Ya da dava açılırken davacının talepleri farklılık oluşturabilir. Bir davada davacı ziynet eşyalarını almayı talep edip müşterek çocuğun velayetini istemez iken başka bir davada tam tersi bir durumla karşılaşabiliriz. Demek istediğimiz boşanma davası için dilekçe yazarken somut durumunuza uygun bir şekilde dilekçe yazmanız. Uzman bir avukat yardımı ile dava açamıyorsanız da en azından dilekçenizi ücretli bir şekilde yazdırabilir veyahut danışabilirsiniz. Bu yazımızda en azından hiçbir şekilde uzman bir avukat yardımından faydalanamayacak olan kişilere yol gösterici olması adına bir dilekçe örneği vermekteyiz.  Az önce de belirttiğimiz üzere direk bu yazıdaki boşlukların doldurularak dava açılmasından ziyade bu dilekçeyi dikkate alarak titizlikle dilekçenizi hazırlamanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

 

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma dilekçesi iki nüsha halinde tevzi bürosuna verilir. Tevzi bürosunda esas numarası alıp, veznede gerekli harçlar yatırıldıktan sonra dosyanız Aile Mahkemesine gönderilmek üzere sizden teslim alınmış olacaktır. Davanız da böylelikle açılmış olur.