Blog

Boşanma Davalarında Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI İLE İLGİLİ AKILLARA TAKILAN İLK BEŞ SORU

Boşanma davası açılmadan evvel taraflarca genellikle sorulan ve merak edilen belli başlı sorular mevcuttur.  Bu sorular güncel yaşanan deneyimler sonucu paylaşılmak istenmiş olup yazılar sadece hukuki bilgiye ilişkindir. Bir yol gösterme veya ücretsiz bilgi verme amacı taşımamaktadır. Her bir bireyin davası ile dava gerekçelerinin kişinin özel durumları sebebi ile farklılık arzedebileceği unutulmayarak uzman bir avukattan hukuki danışmanlık kapsamında bilgi alınmasında fayda olduğunu belirtmek isteriz.  Bu soruları şöyle kendi düşüncemiz ve hukuki deneyimimize göre sıralayabiliriz:

 1.Eşim Boşanmak İstemese De Boşanabilir Miyim?

Taraflardan birinin boşanmak isteyip diğer tarafın boşanmak istememesi durumunda dava açmak isteyen tarafın sorduğu ilk sorulardan biri eşinin boşanmak istememesi durumunda davayı kazanıp kazanamayacağıdır.  

Boşanma davalarında taraflar anlaşmalı veya çekişmeli bir şekilde boşanabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası, her iki eşin boşanmak isteyip farklı hususlarda anlaşamaması (velayet gibi) ya da taraflardan birinin boşanmak isteyip diğer tarafın istememesi sonucu açılan boşanma davasıdır. Demek oluyor ki taraflardan biri istemediği halde boşanma davası çekişmeli olarak açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma ile ilgili genel bilgiler için sitemizin anlaşmalı boşanma davasının şartları nelerdir?  yazısından  genel bilgiler edinebilirsiniz.  İfade ettiğimiz gibi taraflardan biri istemediği halde çekişmeli boşanma davası açılmakta ve yargılama yapılmaktadır.  TMK  madde 166’a dayalı yani evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile açılan bir boşanma davasında boşanmak istemeyen bir taraf boşanma davasına tiraz edip edemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre;  davalı kişi boşanma davası açan eşin kusurunun daha ağır  olması durumunda açılan davaya itiraz hakkını kullanabilecektir. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa hakim boşanmaya karar verebilmektedir.

 2.Boşanma Davası Uzun Sürer mi?

Boşanma davası açmak isteyen tarafların anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davasında sürecin ne zaman sonlanacağına ilişkin endişeli soruları söz konusu olabilmektedir.  Uygulamada deneyimlediğimiz kadarı ile anlaşmalı boşanma davaları düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü sonrasında protokolde bir eksiklik söz konusu olmadığı veya başkaca bir aksilik söz konusu olmadığı sürece tarafların katılımı ile hakim huzurunda tek celsede boşanabilmektedirler. Tarafların boşanma için uygun gün alması sonrası kesinleşme ve gerekçeli kararın yazımı süreci ile birlikte ortalama olarak 1,5-2 ay içerisinde nüfusa boşanma kararı işlenmiş olmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ilk duruşmanın ön inceleme ikinci duruşmanın tanık ve üçüncü duruşmanın karar olması en iyi ihtimalinde de duruşmalar minimum üç celsede karara bağlanmaktadır.  Bu husus deneyimlerimiz sonucu edindiğimiz ve paylaşmakta olduğumuz bir bilgidir. Mahkemelerin iş yükü ve diğer hususlar gözardı edilmemelidir. Boşanma süreçleri üç celseden uzun süren ve  iki celseyi bulan çekişmeli boşanma davaları da muhtemeldir. Ortalama olarak bir yılda boşanma kararı alınmakta. Üts yargı yoluna başvurma durumunda kararın kesinleşmesi iki yılı bulabilmektedir.  Bu husus sadece bir paylaşım ve düşüncedir. her kişinin davası öz ve farklı gerekçelerle olması sebebi ile davanın sonuçlanma sürecini halk dilinde “boşanma avukatı” olarak tabir edilen avukatınız ile görüşmenizde de fayda vardır. 

3.Boşanma Davasını Önce Kadın Mı Açmalı Yoksa Erkek Mi?

Özellikle boşanma davası açmak isteyen kadın müvekkillerden daha sık karşılaştığımız  soru olan “boşanma davasını erkek açsa daha iyi değil mi?” şeklindeki sorunun da bizce bir cevap alması gerekir. Boşanma davasını ilk kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan boşanma davasına karşı verilen cevap ya da cevap süresi içerisinde ya da süre geçmişse ayrıca açılan karşı davada sunulan beyan ve delillerdir. 

4.Duruşmaya Katılmazsam Yine De Eşim Benden  Boşanabilir Mi?

Boşanma davasında taraf olan kişilerin halk arasında yaygın bir yanılgı sebebi ile davaya katılmama durumunda çekişmeli boşanmanın gerçekleşmeyeceği ifade edilmektedir. Usulüne uygun tebligatların yapılması söz konusu ise davacı taraf da delillerini ve dava sebeplerini iyi sunmuşsa boşanma kararı hakimin vereceği karar ile çıkabilmektedir.

5.Anlaşmalı Boşanma İçin Mahkemeye Gitmem Şart Mı?

Anlaşmalı boşanma davasında her ne kadar taraflar anlaşmalı boşanma protokolünü imzalamış olsalar da TMK’nın 166. maddesinin 3. fıkrasındaki “… Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır…” şeklinde geçen ifade sebebi ile duruşmaya bizzat katılmaları gerekmektedir.