Avukat Berçem Yener Hakkında

AVUKAT BERÇEM YENER

HAKKINDA

Avukat Berçem YENER, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışmaya başladığından bugüne avukatlık mesleğinin gerektirdiği etik kurallara göre faaliyetler yürütmüştür.

Avukat Berçem YENER , diğer Avukatlar gibi  Ceza Hukuku, İş Hukuku ve Aile Hukuku (Boşanma ve Velayet Davaları), Tazminat Hukuku olmak üzere Bilişim Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku, Sağlık Hukuku ve Şirketler Hukuku dallarında  başta Diyarbakır ili olmak üzere ülke genelinde çalışma yürütmektedir. Bu dallara ilişkin “İstanbul Protokolü Çerçevesinde İşkencenin Etkili Soruşturulması ve Belgelenmesine İlişkin Sağlık ve Hukuk Çalışmalarına Yönelik Eğitim Programı”, “Hitabet Beden Dili Eğitim Semineri”, “CMK Temel Eğitimi Semineri”, “2017 Yılı Kurgusal Duruşma Yarışmasına Katılım”, “Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Eğitim Semineri” gibi  çeşitli sertifikaları bulunmaktadır.

Avukat Berçem Yener, mesleki faaliyetlerini icra etmeye başladığı günden bu güne dürüst ve şeffaf çalışma ilkelerini benimsemektedir. Dava yoluna gidilmesi durumunda müvekkile, dava harç ve masrafları, davanın kazanılma ya da kaybedilme riskleri ile ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki;  Avukat Berçem Yener, Avukatlık Kanununa göre mesleğini ifa etmeyi ilke edinmiştir.