Blog

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Zina yani aldatılma sebebi ile de boşanma davası açılabilmektedir. Halk tarafından zina davası olarak ve suç olarak nitelendirilen bu davalar aslında boşanma davasının bir konusu olabilmektedir. Bu sebeple taraflar diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi bu sebebin de varlığı halinde boşanma davaları ile ilgilenen yani halkın yanlış bir şekilde boşanma Avukatı olarak nitelendirdiği- aslında hukukta böyle bir uzmanlık terimi yoktur – başvurarak dava açılmasını talep edebilmektedirler. Zina sebebine dayalı boşanma davalarının ne zaman, nerede, kim tarafından ve ne şekilde açılabileceği de diğer boşanma davalarında olduğu gibi Medeni Kanununda ayrıntısı ile açıklanmıştır.

Zina Sebebi İle Boşanma Davası Açmanın Kanuni Dayanağı Nedir?

Medeni Kanunun 161. maddesinde boşanma sebeplerinden bir tanesi olarak düzenlenmiştir. Daha önce boşanma davaları ile ilgili yazdığımız yazılarda boşanma sebeplerinin özel ve genel boşanma sebepleri adı altında ayrıldığını ifade etmiştik. İlgili yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Zina, özel bir boşanma sebebidir. Zina sebebine dayanarak dava açan eş iddiasını ispatlaması durumunda yargılamayı yapan ilk derece mahkemesince boşanma kararı verilecektir.

Zina Sebebine Dayalı Boşanma Davası Ne Zaman Açılabilir?

Medeni kanunun 161. maddesinin 2. fıkrasında dava açmada hak düşürücü süreye yer verilmiştir. Buna göre; zina sebebine dayalı boşanma davası açmak isteyen eş boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava açmalı aksi durumda bu sebebe dayalı dava açma hakkı düşecektir.

İlgili kanunun aynı maddesinin 3. fıkrasında ise zinayı affeden eşin bu sebebe dayalı olarak dava açma hakkının olmadığı ifade edilmiştir.

Zina Sebebine Dayalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarına bakmaya görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi Sıfatıyla bu davalara bakmaya görevlidir. Yetkili Mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Hangi Haller Zina Fiilini Oluşturmaktadır?

Boşanma davalarında eşlerin diğer eşe karşı sadakatsiz her davranışı zina olarak kabul edilmemektedir. Zina, bir eşin diğer eş dışında bir başkası ile evlilik birliğinin devamı içerisinde cinsi münasebette bulunmasıdır. Eşin, diğer bir eşten ayrı bir erkeğe sarılması, duygu dolu sözler söylemesi veya öpmesi zina fiili olarak nitelendirilmemektedir. varsayımlar zinanın varlığını göstermemektedir. Yargıtay tarafından daha önce verilen pek çok kararda uzun süre mesajlaşmanın zinanın varlığına karine teşkil etmeyeceğine değinilmiştir.

Boşanma Davasında Zina Fiili Hangi Delillerle İspatlanabilir?

Emsal yargı kararları, doktrinsel içtihatlar ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri nazara alındığında zina fiilinin her türlü delille ispatlanabileceğini söylemek gerekir. Tabi her somut dava dosyasına göre ispat delili de farklılık arzedebilir. Bu deliller ise şunlar olabilir:
Fotoğraf veya video kayıtları,
Mesaj, arama ve Whatsapp mesaj kayıtları,
Tanık anlatımları,
Bir başka hukuk veya ceza dosyasındaki aldatılma olayını ispatlayıcı beyan, evrak veya görüntüler
Davalı eşin, aldatmayı gerçekleştirdiği kişi ile bir çocuğunun dünyaya geldiğini ispatlar nüfus kayıt örneği, gebelik testi ve sair hastane kaydı
Otel, Kiralık Günlük Ev veya Tatil Köyünde aynı odada kaldığını ispatlayıcı evraklar ve sair emsal yasal deliller
Yukarıda ifade edilen deliller emsal dosyalarda ve yargı kararlarına konu edinilmiş delillerdir. Bu deliller yargılamaya konu edinilerek değerlendirilecektir. Bir görüntü kaydının mevcudiyeti durumunda görüntü kaydında bir oynamanın yani photoshop (fotoşop diye okunur) olması ihtimaline karşı uzman bir bilirkişice görüntünün incelenmesi de söz konusu olabilecektir.

Kısaca;

Kısaca zina sebebine dayalı bir boşanma davası açmak mümkündür. Aldatıldığını düşünen her eş tarafından koşullar mevcut ise açılabilmektedir. Aldatılma fiilinin ispatı durumunda ise dava açan eşin davası kabul edilecektir.