Blog

BOŞANMA DİLEKÇESİ 2022

Boşanma davalarında en önemli şey dilekçede olay örgüsünün delillerle temellendirilerek anlatılması, sonuç ve talep kısımlarına ayrıntısıyla yer verilmesidir. Boşanma davaları da diğer hukuk davalarında olduğu gibi dilekçelerle yürümektedir. Dilekçenizde olayı net bir şekilde ifade etmeniz ve bu olayı ispatlayacağınız delillere bütünüyle yer vermek oldukça önem arz etmektedir. Bu yüzden bir vekille temsil edilmek suretiyle boşanma davası açılmayacak ise bile uzman bir “boşanma avukatı” eşliğinde dava dilekçesinin hazırlanmasında fayda vardır. Bizde “Diyarbakır Boşanma Avukatı” olarak bu konuda hukuki danışmanlık sağlamakta veya hukuki süreci tümüyle takip etmekteyiz.  Kanaatimizce uzman bir avukat ile bu sürecin tamamiyle takibi davanın lehinize sonuçlanabilmesi açısından önemlidir. Boşanma davasının çekişmeli veya anlaşmalı olması durumunda hazırlanacak olan dava dilekçesi de farklılık arz edecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi 

Çekişmeli boşanma taraflardan birinin boşanmak isteyip diğerinin istememesi veya her iki tarafın da boşanmak isteyip ziynet eşyası, mal rejimi, nafaka gibi konularda anlaşma sağlayamamaları üzerine açılan bir boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına oranla daha uzun sürmektedir. Bu boşanma türünde taraflar uzlaşamadığı için dilekçede evlilik sırasında evliliği olumsuz etkileyen olayların örgüsünü iyi bir şekilde kurarak aktarmak, delillerle bunu ilişkilendirmek ve talepleri doğru bir şekilde yansıtmak gerekmektedir. Boşanma kararı veren ve bunu isteyen davacı eşin taleplerinde nafaka isteyip istemediği, çocuklarının velayetini isteyip istemediği ile boşanma davalarında sıklıkla karşılaşmış olduğumuz ziynet eşyası talebinin olup olmadığını belirtmesi gerekmektedir.  Aşağıda belirtmiş olduğumuz dava dilekçesi sadece bir örnek olup her somut olaya göre dilekçedeki ana unsurların değişmeyeceğini ancak olayın içeriğinin değiştiğini belirtmek isteriz. 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği 2022

Çekişmeli Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2022 

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların hem boşanma konusunda hem de boşanmanın mali ve diğer sonuçları konusunda uzlaşma sağlayarak açmış oldukları ve çekişmeli boşanma davasına oranla kısa süren dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak bu protokolü de dava dilekçelerine ek yaparak davalarını açmaktadırlar. Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmaya ilişkin tüm hususlar üzerinde tam bir anlaşma sağlandığının belirtilmesi gerekir. Protokolde müşterek çocukların kimde kalacağı, velayet hakkı kendisinde olmayan tarafın çocuklarla şahsi ilişki kurup kuramayacağı, kuracak ise hangi tarihte ve ne şekilde kuracağı, iştirak ve yoksulluk nafakasının ödenip ödenmeyeceği ile diğer hususlar açıkça belirtilmelidir. Belirtmiş olduğumuz örnek dilekçe ve protokol sadece bir örnek olup tarafların sadece bu örnekleri baz alarak dilekçe hazırlamalarının çok sağlıklı olmayacağını belirtmek isteriz. Elbette ki taraflar tek başlarına protokolü hazırlayarak kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeden davalarını açabilirler. Ancak uzman bir avukatın danışmanlığı sonradan oluşabilecek olumsuzluk veya mağduriyetleri bizce engelleyecektir. 

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği